Hvitravnurs ”tagline” är: ”Making shit happen”. Här är en lista på projekt som har exekverats av mig, Amira Roula, som driver Hvitravnur – indelat i konsultuppdrag (referencecase), privata projekt och linjeuppdrag:

KONSULTUPPDRAG

”Go-to-market”-strategi och distansarbete (”Remote Work”) på B/SH/ Home Appliances AB

PRIVATA PROJEKT

Min bok om InsurTech: ”InsurTech – Digitalizing the Insurance Industry”

Självutveckling och att lära sig programmera: Receptappen

LINJEUPPDRAG

Finans och försäkring

Försäkring: kredithantering, premiesättning och riskhantering

Försäljning

Komplex försäljning inom B2B: road shows, workshops och konsten att hålla i onlinedemos från en flygplats

Management Consulting och Tech

Projektledning och digital transformation