Hvitravnur betyder ”vit korp” på färöiska. Inspirationen till namnet kommer ifrån boken ”The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” av Nassim Taleb, författare och före detta optionshandlare. Ett centralt tema i boken är tanken om att bygga robusthet mot negativa händelser och scenarier och att exploatera positiva sådana, istället för att försöka prognostisera och planera med normalläget och det förutsägbara som bas. Genom att stärka och förbereda din organisation på detta sätt, ger du den möjligheten att vända en så kallad ”Black Swan”-händelse till en vit sådan – att komma ut ur en kris stark, om inte starkare än innan.

Hvitravnur AB drivs av Amira Roula, som har +9 års erfarenhet inom:

  • Managemenkonsultuppdrag inom strategi och digital transformation
  • Projektledning
  • Kredithantering och kreditbedömning
  • Finansiell analys och företagsvärdering
  • Tillväxtstrategier
  • Komplex försäljning, B2B

Amira har en Masters of Science i Business & Economics (specialisering inom finans) från Handelshögskolan i Stockholm och en Bachelor of Science (specialisering inom programvarudseign) från KTH.