Vilka sorters frågor och ”case” kan Hvitravnur hjälpa er med, antingen jag som driver bolaget eller mitt nätverk av partners?

Finans och försäkring

Är du på gång med att sälja ditt bolag eller delar av verksameten och behöver hjälp med värdering, hitta köpare o.s.v.?
Behöver du hjälp med att kartlägga risker, och att implementera nya riskhanteringsproceser?

TJÄNSTER
– Företagsvärdering
– Inkråmsöverlåtelse
– Sälja bolaget (projektledning och implementering)
– Carve out
– Kredithantering
– Kartlägga risker
– Skapa och implementera riskhanteringsprocesser
– Revidera och förbättra premiesättningsprocesser
– Digitaliserig och automation

Försäljning

Vill du få ditt bolag att växa omsättningsmässigt, och behöver hjälp med att sätta upp och anpassa en försäljningsstrategi?
Behöver du hjälp med att skapa workshops och att utbilda ditt försäljningsteam? Eller en talare till ett seminarium om försäljning?

TJÄNSTER
– Komplex försäljning, B2B
– Skapa och implementera en försäljningprocess och strategi
– Workshops / utbildning

Management Consulting

Behöver du hjälp med att digitalisera ditt bolag och automatisera processer?
Behöver ditt bolag se över sin strategi, eller ska ni lansera en ny produkt i en ny marknad?

TJÄNSTER
– Management consulting
– Digital transformation
– Projektledning
– Processutveckling