Bakgrund

Att jobba med utvecklingsteams, produktägare, kunder och stora grupper med diversierade nyckelpersoner kräver ett nyfiket sinne och en vilja att lyssna.
Att implementera ett nytt CRM-system, databas, redovisningssystem eller vilken annan digital transformationsresa som helst startar med att kartlägga nuläget, behov v.s ”önskemål” men viktigast av allt – att få stöd av de som kommer att bli slutanvändarna, interna användare och utvecklare och alla som kommer att delta aktivt i transformationsresan.

Utmaningar och hur Amira hjälpte till

Du kan ha en mängd välgenomtänkta genomförandestudier, kravställningar och planer – dessa kommer att falla platt om organisationen är emot dem och projektet. En annan nyckelfaktor för att lyckas med ett projekt är att arbeta iterativt (mer känt som agile), att följa upp på genomfört arbete och det uppnådda resultatet.

Jag arbetar evidensbaserat, och använder klassiska managementkonsultverktyg anpassade till kunden jag arbetar med.

Jag har tidigare planerat och exekverat projekt som:

  • Genomförande av intervjuer och workshops i syfte att skapa en behovsslista inför upphandling av ett nytt intranät för en Group Treasury-avdelning. Implementeringen blev lyckat – allt sitter i detaljerna, ända ner til val av copywriter för det material som skulle in i intranätet och marknadsföringsmaterial till de övnignar som genomfördes på de inledande workshopen.
  • Ett annat intranätsprojekt var på en bank där jag agerade som produktägare och IT-koordinator mellan IT-avdelningen och ”strukten”, avdelningen för försäljning av strukturerade produkter på finanssidan. Målet var att samla in slutanvändarbehov i termer av funktionelitet i det nya intranätet som skulle utvecklas och implementeras av IT-avdelningen, in-house. Hur funkade det nuvarande systemet, vad var bra respektive dåligt? Hur såg en dag ut hos dem på ”strukten”? Och den för dem på backoffice, de som assisterade säljteamet som jobbade med strukturerade produkter? När behoven var kartlagda och intervju- och datainsamlingsfasen var färdig, genomfördes veckovisa möten med IT och försäljningsteamet för att säkerställa att projektet var på rätt väg. När det var dags att implementera det nya intranätet genomfördes utbildningssessioner och workshops för att säkerställa att alla var med på båten och förstod hur de skulle använda det nya systemet.
  • Som VD för ett start-up behöver du vara en ”jack of all trades” och arbeta i farten. Bland ett av många arbetsuppgifter jag behvöde gennomföra mina första veckor som VD var att implementera ett nytt CRM-system. Det tog tre veckor (genomfört av mig), inklusive behovsanalysen, kravställning och att kika på alternativ på markanden. Det finns ingen anledning till att inte vara effektiv när du har möjlighet till det, och ett av de främsta fördelarna med ett litet bolag är att det kan vara och arbeta agilt.

TJÄNSTER
– Management Consulting
– Digital transformation
– Projektledning
– Processutveckling